Stadgar & lagar

Stadgar och lagar

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar finns det några olika lagar som bostadsrättsföreningar ska följa. Aktuella lagar är Bostadsrättslagen, Hyreslagen, Bokföringslagen och Lagen om ekonomiska föreningar. 

Lagar    

Stadgar Brf. Solgårdens Stadgar: Solgården Stadgar