Takrenovering 2024-2025

I slutet av augusti 2023 genomfördes en besiktning av taken med syfte att fastställa status på dem samt få ett underlag för beslut om åtgärd. Besiktningen utfördes av en oberoende och auktoriserad besiktningsman och resultatet visade att taken var i stort behov av renovering. Styrelsen beslutade med underlaget från utförd besiktning att gå vidare med upphandling av entreprenör för genomförande av takrenovering.

Efter avslutat anbudsförfarande stod Tommy Byggare AB för det vinnande anbudet och arbetet beslutades att starta i maj 2024. Samtliga tak på såväl hus, garage och soprum läggs om. Till största delen med takpannor men även med bandplåt där detta finns. Samtliga träytor, inklusive utsidan på våra dörrar målas, hängrännor och stuprör byts ut och alla flagnande plåtar ersätts med nya där så är möjligt. I övrigt målas de. Delar av fasaden tvättas tillsammans med samtliga balkongers utsida. 

Renoveringsprojektet är indelat i sju etapper och beräknas vara klart vår/sommar 2025.