Gruppavtal Bredband

Föreningen har tecknat ett gruppavtal bredband med Telenor gällande installation av helt nytt fibernät som genomförs år 2019-2020. Samtliga lägenheter planeras vara fiberanslutna under år 2020.

Grundhastighet i avtalet är 250/250 Mbit/s. Där varje enskild lägenhetsinnehavare kan lägga till fler tjänster om de så önskar.