Gruppavtal Bredband

Föreningen har tecknat ett gruppavtal bredband med Telenor gällande installation av helt nytt fibernät som genomförs år 2019-2020. Samtliga lägenheter planeras vara fiberanslutna under år 2020.

Grundhastighet i avtalet är 250/250 Mbit/s. Där varje enskild lägenhetsinnehavare kan lägga till fler tjänster om de så önskar.

Grannsamverkan

Grannsamverkan bygger på att grannar håller en naturlig kontakt med varandra och skärper vaksamheten i och kring sitt boende. Det minskar förutsättningarna för brott och ökar trygghet och trivsel i ditt bostadsområde.

20190306_153625