Styrelsen

 Bostadsrättsföreningen Solgårdens styrelse 2021/2022

Ordförande    
   
   Daniel Hansson    
  Gryningsvägen 76    
0731 84 00 86    
E-post    
     
Ledamot Vice Ordförande Suppleant

Christer Kannisto Mariella Niemi Victor Svensson
Gryningsvägen 89 Gryningsvägen 50 Gryningsvägen 60
             
     
     
Sekreterare Suppleant  
   
Vakant Marie Borck  
  Gryningsvägen 53  
E-post    
     
     
  HSB representant Vicevärd
 
  Margareta Eriksson Peter Mac Donald
    Gryningsvägen 82
    0520 48 16 15
    0735 10 04 12
    E-post