Styrelsen

 Bostadsrättsföreningen Solgårdens styrelse 2022/2023

  Ordförande  
   
    Daniel Hansson  
  Gryningsvägen 76  
  0731 84 00 86  
  E-post  
     
Ledamot Vice Ordförande Sekreterare

Christer Kannisto Mariella Niemi Victor Svensson
Gryningsvägen 89 Gryningsvägen 50 Gryningsvägen 60
         E-post
     
     
Suppleant Suppleant  
   
Marie Borck Jan Waern  
Gryningsvägen 53 Gryningsvägen 99  
     
     
     
  HSB representant Vicevärd
 
  Margareta Eriksson Peter Mac Donald
    Gryningsvägen 82
    0520 48 16 15
    0735 10 04 12
    E-post