Styrelsen

 Bostadsrättsföreningen Solgårdens styrelse (uppdaterad 16/5 2023)

  Ordförande  
   
    Daniel Hansson  
  Gryningsvägen 76  
  0731 84 00 86  
  E-post  
     
Ledamot Vice Ordförande Sekreterare

Christer Kannisto Mariella Niemi Jan Waern
Gryningsvägen 89 Gryningsvägen 50 Gryningsvägen 99
         E-post
     
     
Suppleant Suppleant  
 
Marie Borck Esther O’Hara  
Gryningsvägen 53 Gryningsvägen 19  
     
     
     
  HSB representant Vicevärd
 
  Margareta Eriksson Peter Mac Donald
    Gryningsvägen 82
    0520 48 16 15
    0735 10 04 12
    E-post