Grannsamverkan

Grannsamverkan bygger på att grannar håller en naturlig kontakt med varandra och skärper vaksamheten i och kring sitt boende. Det minskar förutsättningarna för brott och ökar trygghet och trivsel i ditt bostadsområde.

20190306_153625