Städdag på Solgården 20180422

Vinterbilder

Lite nytt på lekplatsen.