Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har tecknat bostadsrättsförsäkring med Länsförsäkringar Älvsborg som gäller från och med 1 januari 2020 som innefattar kollektivt bostadsrättstillägg. Mer information gällande särskilda villkor för denna försäkring finns att ta del av under “HSB dokument”.