Laddning av elbil

Från och med 1 januari 2021 gäller nya regler för installation av laddbox. Bidraget som tidigare betalades ut av Naturvårdsverket har ersatts med ROT-avdrag för grön teknik via Skatteverket.
Medlemmar i föreningen som önskar installera laddbox för laddning av egen elbil i sitt garage kan nu lämna in en ansökan om tillstånd för godkännande av styrelsen.

Blanketten “Tillstånd till förändring av lägenhet” finns nu att hämta under “HSB dokument”.

Gruppavtal Bredband

Föreningen har tecknat ett gruppavtal bredband med Telenor gällande installation av helt nytt fibernät som genomförs år 2019-2020. Samtliga lägenheter planeras vara fiberanslutna under år 2020.

Grundhastighet i avtalet är 250/250 Mbit/s. Där varje enskild lägenhetsinnehavare kan lägga till fler tjänster om de så önskar.

Grannsamverkan

Grannsamverkan bygger på att grannar håller en naturlig kontakt med varandra och skärper vaksamheten i och kring sitt boende. Det minskar förutsättningarna för brott och ökar trygghet och trivsel i ditt bostadsområde.

20190306_153625