Laddning av elbil

Från och med 1 januari 2021 gäller nya regler för installation av laddbox. Bidraget som tidigare betalades ut av Naturvårdsverket har ersatts med ROT-avdrag för grön teknik via Skatteverket.
Medlemmar i föreningen som önskar installera laddbox för laddning av egen elbil i sitt garage kan nu lämna in en ansökan om tillstånd för godkännande av styrelsen.

Blanketten “Tillstånd till förändring av lägenhet” finns nu att hämta under “HSB dokument”.

Energideklaration 2019

Energideklaration utförd 2019-12-02.

Sammanfattning Gryningsvägen 30-36 (Solgården 1, Hus 1)
Sammanfattning Gryningsvägen 22-28 (Solgården 1, Hus 2)
Sammanfattning Gryningsvägen 14-20 (Solgården 1, Hus 3)
Sammanfattning Gryningsvägen 10-12 och 106-108 (Solgården 1, Hus 4)
Sammanfattning Gryningsvägen 98-104 (Solgården 1, Hus 5)
Sammanfattning Gryningsvägen 82-88 (Solgården 1, Hus 6)
Sammanfattning Gryningsvägen 90-96 (Solgården 1, Hus 7)
Sammanfattning Gryningsvägen 74-80 (Solgården 1, Hus 8)
Sammanfattning Gryningsvägen 56-62 (Solgården 1, Hus 9)
Sammanfattning Gryningsvägen 48-54 (Solgården 1, Hus 10)
Sammanfattning Gryningsvägen 57-59 (Skuggan 1, Hus 1)
Sammanfattning Gryningsvägen 53-55 (Skuggan 1, Hus 2)
Sammanfattning Gryningsvägen 49-51 (Skuggan 1, Hus 3)
Sammanfattning Gryningsvägen 41-47 (Skuggan 1, Hus 4)
Sammanfattning Gryningsvägen 61-67 (Skymmningen 1, Hus 1)
Sammanfattning Gryningsvägen 69-75 (Skymmningen 1, Hus 2)
Sammanfattning Gryningsvägen 77-83 (Skymmningen 1, Hus 3)
Sammanfattning Gryningsvägen 85-91 (Gryningen 1, Hus 1)
Sammanfattning Gryningsvägen 93-99 (Gryningen 1, Hus 2)
Sammanfattning Gryningsvägen 101-107 (Gryningen 1, Hus 3)