Energideklaration 2019

Energideklaration utförd 2019-12-02.

Sammanfattning Gryningsvägen 30-36 (Solgården 1, Hus 1)
Sammanfattning Gryningsvägen 22-28 (Solgården 1, Hus 2)
Sammanfattning Gryningsvägen 14-20 (Solgården 1, Hus 3)
Sammanfattning Gryningsvägen 10-12 och 106-108 (Solgården 1, Hus 4)
Sammanfattning Gryningsvägen 98-104 (Solgården 1, Hus 5)
Sammanfattning Gryningsvägen 82-88 (Solgården 1, Hus 6)
Sammanfattning Gryningsvägen 90-96 (Solgården 1, Hus 7)
Sammanfattning Gryningsvägen 74-80 (Solgården 1, Hus 8)
Sammanfattning Gryningsvägen 56-62 (Solgården 1, Hus 9)
Sammanfattning Gryningsvägen 48-54 (Solgården 1, Hus 10)
Sammanfattning Gryningsvägen 57-59 (Skuggan 1, Hus 1)
Sammanfattning Gryningsvägen 53-55 (Skuggan 1, Hus 2)
Sammanfattning Gryningsvägen 49-51 (Skuggan 1, Hus 3)
Sammanfattning Gryningsvägen 41-47 (Skuggan 1, Hus 4)
Sammanfattning Gryningsvägen 61-67 (Skymmningen 1, Hus 1)
Sammanfattning Gryningsvägen 69-75 (Skymmningen 1, Hus 2)
Sammanfattning Gryningsvägen 77-83 (Skymmningen 1, Hus 3)
Sammanfattning Gryningsvägen 85-91 (Gryningen 1, Hus 1)
Sammanfattning Gryningsvägen 93-99 (Gryningen 1, Hus 2)
Sammanfattning Gryningsvägen 101-107 (Gryningen 1, Hus 3)