Laddning av elbil

Från och med 1 januari 2021 gäller nya regler för installation av laddbox. Bidraget som tidigare betalades ut av Naturvårdsverket har ersatts med ROT-avdrag för grön teknik via Skatteverket.
Medlemmar i föreningen som önskar installera laddbox för laddning av egen elbil i sitt garage kan nu lämna in en ansökan om tillstånd för godkännande av styrelsen.

Blanketten “Tillstånd till förändring av lägenhet” finns nu att hämta under “HSB dokument”.